Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

II K 956/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-03-05

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 956/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 26 stycznia 2018 roku Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny . Oskarżony W. K. (1) prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (...) spółka cywilna W. i W. K. (2) , której przedmiotem była sprzedaż towarów różnego rodzaju. Z tego tytułu W. K. (1) był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i z tego tytułu był zobowiązany d
Czytaj więcej»

II K 920/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 920/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 31 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stella - Borkowicz Protokolant: osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016r. sprawy R. C. s. S. i A. z domu P. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w nieustalonym czasie nie później niż do dnia 14 września 2015 roku w G. , gmina C. znęcał się nad psem rasy dog niemiecki poprzez utrzymywanie go w stanie rażącego
Czytaj więcej»

II Kp 221/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Kp 221/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Skórzewski Protokolant : osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeciwko A. K. ( K. ) podejrzanemu o to, że: w nie u sta l on y m czasie , jedn a k nie w cze ś ni e j niż 06 . 0 3 . 2 010r . , w nieu s ta l on y m miej s cu , d z iałaj ą c w krótkich o d stę pach czasu , w wy ko na n i u z góry po wz i ę t ego zamiar u ,
Czytaj więcej»

II K 973/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2020-11-05

Data publikacji: 2022-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt 973/19 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza
Czytaj więcej»

II W 75/23

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2023-05-22

Data publikacji: 2024-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II W 75/23 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2023 roku Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Dorota Wierzbowska Protokolant: osobiście pod nieobecność oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2023 roku w Kartuzach w postępowaniu nakazowym z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w K. sprawy: E. P. córki F. i W. z domu J. , urodzonej (...) w S. obwinionej o to, że w dniach 9, 10, 14 listopada 2022 r. na d
Czytaj więcej»

II Kp 501/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2021-11-09

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II Kp 501/21 PO II Ds. 52.2020 PO w G. POSTANOWIENIE Dnia 9 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Kartuzach, II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Macińska Protokolant: osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2021 r. w K. sprawy z wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w przedmiocie zwolnienia z tajemnicy służbowej na podstawie art. 30 § 1 k.p.k., 93 § 1 k.p.k. i art. 226 k.p.k. w zw. z art. art. 180 § 2 k.p.k w zw. z a
Czytaj więcej»

II W 1161/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1161/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący : SSR Adam Skórzewski Protokolant : Irmina Górska po rozpoznaniu dnia 19 stycznia 2016 r. i 9 marca 2016 r. sprawy T. L. ( L. ) syna S. i M. z d. G. ur. (...) w B. obwinionego o to, że : w dniu 4 listopada 2015 r. około godziny 15:25 w C. na ul. (...) kierował pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie po użyciu alkoholu wynoszący
Czytaj więcej»

II W 771/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 771/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK NAKAZOWY Dnia 27 października 2017r. Sąd Rejonowy w Kartuzach, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Śledzińska Protokolant: osobiście bez udziału stron po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017r. w postępowaniu nakazowym z oskarżenia Powiatowego Lekarza Weterynarii sprawy: P. S. – urodz. (...) w K. , syna F. i E. z d. D. obwinionego o to, że: 1 prowadził w dniu 10 października 2016 r. działalność nadzor
Czytaj więcej»

II W 1065/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2019-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1065/17 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kartuzach, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: A. . SR Joanna Siemaszko pod nieobecność oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w K. po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Kartuzach sprawy S. T. , syna P. i W. z domu W. – R. , urodzonego (...) w T. T. R. (1) , syna A. i I. z domu L. , urodzonego (...) w U. M. D. (1) , syna S. i E. z domu M. , urodzonego (...) w G. M. W. (1)
Czytaj więcej»

II K 493/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2019-08-26

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. IIK 493/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR. Aleksandra Śledzińska Protokolant: Magdalena Bystron W obecności Prokuratora ---------------------- Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2018r., 23 listopada 2018r., 13 marca 2019r., 14 sierpnia 2019r. sprawy J. P. - urodz. (...) w K. , syna A. i J. z domu W. Oskarżonego o to, że: W bliżej nie określonym czasie w okresie
Czytaj więcej»