Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
56

II K 888/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IIK 888/15 UZASADNIENIE A. M. stanął pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 76 par.2 kks w zb. z art. 56 par.2 kks w zw. z art. 6 par.2 kks w zw. z art. 7 par.1 kks w zw. z art. 9 par.3 kks . Zarzucono mu, iż w okresie od 7 do 30 grudnia 2010r. w S. , będąc Prezesem zarządu D. sp. o.o., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc odpowiedzialnym z tytułu rozliczenia VAT-u, działając w celu uszczuplenia podatku, przedkładał do zaksięgowania faktury, d
Czytaj więcej»

II K 956/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-03-05

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 956/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 26 stycznia 2018 roku Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny . Oskarżony W. K. (1) prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (...) spółka cywilna W. i W. K. (2) , której przedmiotem była sprzedaż towarów różnego rodzaju. Z tego tytułu W. K. (1) był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i z tego tytułu był zobowiązany d
Czytaj więcej»

II K 920/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 920/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 31 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stella - Borkowicz Protokolant: osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016r. sprawy R. C. s. S. i A. z domu P. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w nieustalonym czasie nie później niż do dnia 14 września 2015 roku w G. , gmina C. znęcał się nad psem rasy dog niemiecki poprzez utrzymywanie go w stanie rażącego
Czytaj więcej»

II K 959/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-05-21

Data publikacji: 2020-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 959/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 21.05.2018r. Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Rapior Protokolant: sek. sąd. E. F. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.02.2018r. i 09.05.2018r. sprawy T. W. syna Z. i A. z d. G. urodz.(...) w K. oskarżonego o to, że: w okresie do 1 do 6 lipca 2016r. w nieustalonym miejscu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w
Czytaj więcej»

II K 959/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-06-01

Data publikacji: 2020-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt II K 959/16 UZASADNIENIE Z uwagi na zakres wniosku uzasadnienie sporządzono jedynie w zakresie orzeczenia o karze. Na podstawie dowodów przeprowadzonych w sprawie Sąd uznał, że oskarżony T. W. dopuścił się popełnienia przestępstwa z art.286 § 1 kk , albowiem w pełni świadomie wprowadził w błąd pokrzywdzoną A. P. co do zamiaru kupna telefonu komórkowego marki H. (...) wystaw2ioego co sprzedaży za pośrednictwem portalu (...) , kiedy to po uzyskaniu telefonu, wysłał drogą elektroniczną po
Czytaj więcej»

II W 1065/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2019-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1065/17 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kartuzach, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: A. . SR Joanna Siemaszko pod nieobecność oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w K. po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Kartuzach sprawy S. T. , syna P. i W. z domu W. – R. , urodzonego (...) w T. T. R. (1) , syna A. i I. z domu L. , urodzonego (...) w U. M. D. (1) , syna S. i E. z domu M. , urodzonego (...) w G. M. W. (1)
Czytaj więcej»

II W 771/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 771/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK NAKAZOWY Dnia 27 października 2017r. Sąd Rejonowy w Kartuzach, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Śledzińska Protokolant: osobiście bez udziału stron po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017r. w postępowaniu nakazowym z oskarżenia Powiatowego Lekarza Weterynarii sprawy: P. S. – urodz. (...) w K. , syna F. i E. z d. D. obwinionego o to, że: 1 prowadził w dniu 10 października 2016 r. działalność nadzor
Czytaj więcej»

II Kp 221/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Kp 221/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Skórzewski Protokolant : osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeciwko A. K. ( K. ) podejrzanemu o to, że: w nie u sta l on y m czasie , jedn a k nie w cze ś ni e j niż 06 . 0 3 . 2 010r . , w nieu s ta l on y m miej s cu , d z iałaj ą c w krótkich o d stę pach czasu , w wy ko na n i u z góry po wz i ę t ego zamiar u ,
Czytaj więcej»

II W 1161/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1161/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący : SSR Adam Skórzewski Protokolant : Irmina Górska po rozpoznaniu dnia 19 stycznia 2016 r. i 9 marca 2016 r. sprawy T. L. ( L. ) syna S. i M. z d. G. ur. (...) w B. obwinionego o to, że : w dniu 4 listopada 2015 r. około godziny 15:25 w C. na ul. (...) kierował pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie po użyciu alkoholu wynoszący
Czytaj więcej»

II K 493/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2019-08-26

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. IIK 493/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR. Aleksandra Śledzińska Protokolant: Magdalena Bystron W obecności Prokuratora ---------------------- Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2018r., 23 listopada 2018r., 13 marca 2019r., 14 sierpnia 2019r. sprawy J. P. - urodz. (...) w K. , syna A. i J. z domu W. Oskarżonego o to, że: W bliżej nie określonym czasie w okresie
Czytaj więcej»