Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
14

II K 540/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 540/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 29.06.2017r. Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Rapior Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Szuta-Formela Przy udziale oskarżyciela publicznego prokuratora Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.10.2016r., 28.10.2016r.,r 22.06.2017r. sprawy S. S. (1) córki J. i M. z d. R. urodz.19.05. (...) . w K. oskarżonej o to, że: w okresie od sierpnia 2015r. do 24 kwietnia 2016r. w m-ści K. znęcał
Czytaj więcej»

II K 540/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-08-16

Data publikacji: 2018-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 540/16 UZASADNIENIE Na podstawie dowodów przeprowadzonych na rozprawie głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: S. S. (1) i S. S. (1) są małżeństwem od 1996r. Ze związku tego posiadają syna S. S. (2) lat 15. Od dnia ślubu strony zamieszkiwały w domu należącym do rodziców pokrzywdzonego. Od około 2010r. oskarżona S. S. (1) zaczęła zmieniać swój stosunek do męża, zaczęła go wyzywać słowami wulgarnymi i obelżywymi, jednakże od sierpnia 2015r. oskarżona zintensyfikowała swoje
Czytaj więcej»

II K 877/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 877/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2016r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Beata Rapior Protokolant : Magdalena Formela po rozpoznaniu na rozprawie sprawy w dniach 29 maja 2015, 10 września 2015r., 17 marca 2016r., 20 maja 2016 r. W. B. ( (...) ) urodz. (...) , w S. syna C. i I. z domu W. oskarżonego o to, że : I. w dniu 04 stycznia 2014r. w S. prowadził w ruchu lądowym samochód marki V. (...) o nr rej. (..
Czytaj więcej»

II K 878/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 878/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Skórzewski Protokolant: Irmina Górska w obecności M. K. Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. i 10 czerwca 2016 r. sprawy M. J. ( J. ) urodz. (...) w K. syna B. i H. z d. M. oskarżonego o to, że : w dniu 8 czerwca 2015 r. w miejscowości R. , Gm. Ż. uśmiercił psa należącego do B. i
Czytaj więcej»

II K 878/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 878/15 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony M. J. (1) mieszka wraz ze swoją rodziną w wielorodzinnym budynku komunalnym w R. na ulicy (...) . Budynek posiada wspólne podwórko i wyjazd, z którego korzysta oskarżony oraz pokrzywdzeni B. i K. wraz z dziećmi. Pomiędzy oskarżonym, a pokrzywdzonymi istnieje konflikt na tle posiadania przez tych ostatnich psów i puszczania ich luzem na wspólnie użytkowanym podwórzu. dowód: wyjaśnienia oskarżonego M. J. (1) (k.18
Czytaj więcej»

II K 880/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 880/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 04.02.2016 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Rapior po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 04.02.2016. sprawy S. P. syna M. i W. z domu (...) urodz. (...) w L. oskarżonego o to, że: w dniu 15.09.2015 roku w G. , kierując samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie z dnia 11.04.2011r. sygn. akt IX
Czytaj więcej»

II Kp 221/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Kp 221/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Skórzewski Protokolant : osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeciwko A. K. ( K. ) podejrzanemu o to, że: w nie u sta l on y m czasie , jedn a k nie w cze ś ni e j niż 06 . 0 3 . 2 010r . , w nieu s ta l on y m miej s cu , d z iałaj ą c w krótkich o d stę pach czasu , w wy ko na n i u z góry po wz i ę t ego zamiar u ,
Czytaj więcej»

II W 1161/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1161/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący : SSR Adam Skórzewski Protokolant : Irmina Górska po rozpoznaniu dnia 19 stycznia 2016 r. i 9 marca 2016 r. sprawy T. L. ( L. ) syna S. i M. z d. G. ur. (...) w B. obwinionego o to, że : w dniu 4 listopada 2015 r. około godziny 15:25 w C. na ul. (...) kierował pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie po użyciu alkoholu wynoszący
Czytaj więcej»

II W 1065/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2019-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1065/17 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kartuzach, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: A. . SR Joanna Siemaszko pod nieobecność oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w K. po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Kartuzach sprawy S. T. , syna P. i W. z domu W. – R. , urodzonego (...) w T. T. R. (1) , syna A. i I. z domu L. , urodzonego (...) w U. M. D. (1) , syna S. i E. z domu M. , urodzonego (...) w G. M. W. (1)
Czytaj więcej»

II K 782/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2016-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 782/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Skórzewski Protokolant: Irmina Górska w obecności M. L. Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r., 4 września 2015 r. i 20 listopada 2015 r. sprawy A. K. (1) ( K. ) urodz. (...) w G. syna L. i J. z d. B. oskarżonego o to, że : w okresie od września 2013 r. do lipca 2014 r. w M. gmina
Czytaj więcej»