Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
85

II K 2/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR. Aleksandra Śledzińska Protokolant: Patrycja Karczewska w obecności oskarżycieli: A. B. i M. D. po rozpoznaniu w dniach 21 czerwca, 12 lipca, 2 sierpnia, 4 września, 2 października, 1 grudnia 2017 sprawy: J. B. - urodz. (...) w K. , syna S. i A. z domu H. oskarżonego o to, że: W okresie od stycznia 2005r. do listopada 2005r. w K. pełnią
Czytaj więcej»

II K 43/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-10-26

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: A. . SR Joanna Siemaszko Protokolant: Katarzyna Poleska w obecności oskarżyciela skarbowego Urzędu Skarbowego w K. - M. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2018 roku sprawy: M. K. syna M. i T. urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że: od dnia 30.04.2012 roku w K. , w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu os
Czytaj więcej»

II K 43/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 26 października 2018 roku Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny . M. K. (1) nabył w drodze dziedziczenia udział wynoszący 3/24 z 4.680/100.000 części w prawie użytkowania wieczystego działek nr (...) łącznego obszaru 0,0549 ha oraz udziału 4.680/300.000. części budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonym w G. przy ul. (...) p
Czytaj więcej»

II K 101/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2019-11-06

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 101/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : Sędzia Adam Skórzewski Protokolant : Karolina Jereczek w obecności oskarżyciela skarbowego P. M. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2019 r. sprawy P. Z. urodz. (...) w T. syna J. i B. oskarżonego o to, że : podał nieprawdę w zeznaniu podatkowym PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2012 rok złożo
Czytaj więcej»

II K 118/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2021-04-07

Data publikacji: 2021-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. II K 118/21 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : Sędzia Aleksandra Śledzińska Protokolant : osobiście po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. sprawy: J. P. – ur. (...) w M. , córki J. i G. z domu L. . oskarżonej o to, że : w nieustalonym czasie jednak nie później niż do dnia 19 sierpnia 2020 roku w miejscowości D. gm. K. znęcała się nad dwoma psami oraz dwoma kotami w ten
Czytaj więcej»

II K 197/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2022-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 197/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Rapior Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Szuta-Formela w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach: ------ po rozpoznaniu w dniu 06 października 2017 r. sprawy J. B. urodz. (...) w S. syna W. i A. z d. W. oskarżonego o to, że: 1 w okresie od listopada 2015 r. do 27.05.2016 r. w W. znęcał się fizycznie i ps
Czytaj więcej»

II K 195/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 195/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stella-Borkowicz Protokolant: osobiście w obecności oskarżyciela skarbowego: --- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 09 maja 2017 r. sprawy Z. H. syna W. i Z. z d. L. urodz. (...) w G. podejrzanego o to, że: w dniu 23.04.2015 roku w K. jako podatnik podatku od towarów i usług prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...) Pr
Czytaj więcej»

II K 877/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 877/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2016r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Beata Rapior Protokolant : Magdalena Formela po rozpoznaniu na rozprawie sprawy w dniach 29 maja 2015, 10 września 2015r., 17 marca 2016r., 20 maja 2016 r. W. B. ( (...) ) urodz. (...) , w S. syna C. i I. z domu W. oskarżonego o to, że : I. w dniu 04 stycznia 2014r. w S. prowadził w ruchu lądowym samochód marki V. (...) o nr rej. (..
Czytaj więcej»

II K 878/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 878/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Skórzewski Protokolant: Irmina Górska w obecności M. K. Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. i 10 czerwca 2016 r. sprawy M. J. ( J. ) urodz. (...) w K. syna B. i H. z d. M. oskarżonego o to, że : w dniu 8 czerwca 2015 r. w miejscowości R. , Gm. Ż. uśmiercił psa należącego do B. i
Czytaj więcej»

II K 878/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 878/15 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony M. J. (1) mieszka wraz ze swoją rodziną w wielorodzinnym budynku komunalnym w R. na ulicy (...) . Budynek posiada wspólne podwórko i wyjazd, z którego korzysta oskarżony oraz pokrzywdzeni B. i K. wraz z dziećmi. Pomiędzy oskarżonym, a pokrzywdzonymi istnieje konflikt na tle posiadania przez tych ostatnich psów i puszczania ich luzem na wspólnie użytkowanym podwórzu. dowód: wyjaśnienia oskarżonego M. J. (1) (k.18
Czytaj więcej»