Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
56

II K 2/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR. Aleksandra Śledzińska Protokolant: Patrycja Karczewska w obecności oskarżycieli: A. B. i M. D. po rozpoznaniu w dniach 21 czerwca, 12 lipca, 2 sierpnia, 4 września, 2 października, 1 grudnia 2017 sprawy: J. B. - urodz. (...) w K. , syna S. i A. z domu H. oskarżonego o to, że: W okresie od stycznia 2005r. do listopada 2005r. w K. pełnią
Czytaj więcej»

II K 43/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-10-26

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: A. . SR Joanna Siemaszko Protokolant: Katarzyna Poleska w obecności oskarżyciela skarbowego Urzędu Skarbowego w K. - M. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2018 roku sprawy: M. K. syna M. i T. urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że: od dnia 30.04.2012 roku w K. , w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu os
Czytaj więcej»

II K 43/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 26 października 2018 roku Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny . M. K. (1) nabył w drodze dziedziczenia udział wynoszący 3/24 z 4.680/100.000 części w prawie użytkowania wieczystego działek nr (...) łącznego obszaru 0,0549 ha oraz udziału 4.680/300.000. części budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonym w G. przy ul. (...) p
Czytaj więcej»

II K 98/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2020-02-19

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt (...) Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.
Czytaj więcej»

II K 101/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2019-11-06

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 101/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : Sędzia Adam Skórzewski Protokolant : Karolina Jereczek w obecności oskarżyciela skarbowego P. M. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2019 r. sprawy P. Z. urodz. (...) w T. syna J. i B. oskarżonego o to, że : podał nieprawdę w zeznaniu podatkowym PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2012 rok złożo
Czytaj więcej»

II K 119/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 119/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 09 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stella - Borkowicz Protokolant: osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 09 maja 2016r. sprawy S. K. s. E. i M. z domu B. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w nieustalonym okresie do dnia 04 grudnia 2015 roku w miejscowości C. gmina Ż. , znęcał się nad zwierzętami w postaci dwóch psów rasy owczarek niemiecki w ten sposób,
Czytaj więcej»

II K 195/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 195/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stella-Borkowicz Protokolant: osobiście w obecności oskarżyciela skarbowego: --- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 09 maja 2017 r. sprawy Z. H. syna W. i Z. z d. L. urodz. (...) w G. podejrzanego o to, że: w dniu 23.04.2015 roku w K. jako podatnik podatku od towarów i usług prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...) Pr
Czytaj więcej»

II K 216/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 216/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR. Aleksandra Śledzińska Protokolant: osobiście Przy udziale Prokuratora ------------ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1.06.2016r. sprawy H. B. - urodz. (...) w B. , córki J. i M. z domu P. oskarżonej o to, że: W nieustalonym okresie do 10.11.2015r. w K. , gm. C. , znęcała się nad psem mieszańcem poprzez utrzymywanie go w stanie raż
Czytaj więcej»

II K 303/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 303/15 . WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR. Maria Jaroch-Wąsowska Protokolant : Aneta Wilczewska Z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 stycznia 2016r. sprawy M. K. ur. (...) w S. córki A. i H. z d. L. oskarżonej o to, że: w okresie od marca 2014 do 4 lutego 2015 w miejscowości T. , gm. P. znęcała się nad posiad
Czytaj więcej»

II K 478/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-11-06

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 478/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stella – Borkowicz Protokolant: Martyna Lis w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach –---------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r., 25 września 2018 r. i 23 października 2018 r. sprawy: T. G. urodz. (...) w K. syna J. i R. z domu W. oskarżonego o to, że: W okresie najpóźniej od 13 marca 201
Czytaj więcej»