Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
33

II K 2/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR. Aleksandra Śledzińska Protokolant: Patrycja Karczewska w obecności oskarżycieli: A. B. i M. D. po rozpoznaniu w dniach 21 czerwca, 12 lipca, 2 sierpnia, 4 września, 2 października, 1 grudnia 2017 sprawy: J. B. - urodz. (...) w K. , syna S. i A. z domu H. oskarżonego o to, że: W okresie od stycznia 2005r. do listopada 2005r. w K. pełnią
Czytaj więcej»

II K 43/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-10-26

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: A. . SR Joanna Siemaszko Protokolant: Katarzyna Poleska w obecności oskarżyciela skarbowego Urzędu Skarbowego w K. - M. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2018 roku sprawy: M. K. syna M. i T. urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że: od dnia 30.04.2012 roku w K. , w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu os
Czytaj więcej»

II K 43/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 26 października 2018 roku Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny . M. K. (1) nabył w drodze dziedziczenia udział wynoszący 3/24 z 4.680/100.000 części w prawie użytkowania wieczystego działek nr (...) łącznego obszaru 0,0549 ha oraz udziału 4.680/300.000. części budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonym w G. przy ul. (...) p
Czytaj więcej»

II K 195/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 195/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stella-Borkowicz Protokolant: osobiście w obecności oskarżyciela skarbowego: --- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 09 maja 2017 r. sprawy Z. H. syna W. i Z. z d. L. urodz. (...) w G. podejrzanego o to, że: w dniu 23.04.2015 roku w K. jako podatnik podatku od towarów i usług prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...) Pr
Czytaj więcej»

II K 540/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 540/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 29.06.2017r. Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Rapior Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Szuta-Formela Przy udziale oskarżyciela publicznego prokuratora Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.10.2016r., 28.10.2016r.,r 22.06.2017r. sprawy S. S. (1) córki J. i M. z d. R. urodz.19.05. (...) . w K. oskarżonej o to, że: w okresie od sierpnia 2015r. do 24 kwietnia 2016r. w m-ści K. znęcał
Czytaj więcej»

II K 540/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-08-16

Data publikacji: 2018-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 540/16 UZASADNIENIE Na podstawie dowodów przeprowadzonych na rozprawie głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: S. S. (1) i S. S. (1) są małżeństwem od 1996r. Ze związku tego posiadają syna S. S. (2) lat 15. Od dnia ślubu strony zamieszkiwały w domu należącym do rodziców pokrzywdzonego. Od około 2010r. oskarżona S. S. (1) zaczęła zmieniać swój stosunek do męża, zaczęła go wyzywać słowami wulgarnymi i obelżywymi, jednakże od sierpnia 2015r. oskarżona zintensyfikowała swoje
Czytaj więcej»

II K 597/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-11-06

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 597/18 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: A. . SR Joanna Siemaszko w obecności oskarżyciela skarbowego: --- po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w K. Ł. S. syna Z. i M. z domu P. urodzonego (...) w G. oskarżonego o to, że: w okresie od 28 stycznia 2008 roku do dnia 28 września 2010 roku w K. jako podatnik działając w krótkich o
Czytaj więcej»

II K 790/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2019-04-30

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. II K 790/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : A. . SR Joanna Siemaszko Protokolant : Paulina Hewelt Oskarżyciel publiczny: M. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2019 roku sprawy: W. G. urodzonej (...) w K. , córki K. i G. z domu F. oskarżonej o to, że : uchyla się od dnia 2 maja 2013r. w K. od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbyci
Czytaj więcej»

II K 956/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2018-03-05

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 956/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 26 stycznia 2018 roku Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny . Oskarżony W. K. (1) prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (...) spółka cywilna W. i W. K. (2) , której przedmiotem była sprzedaż towarów różnego rodzaju. Z tego tytułu W. K. (1) był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i z tego tytułu był zobowiązany d
Czytaj więcej»

II Kp 221/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Kp 221/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Skórzewski Protokolant : osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeciwko A. K. ( K. ) podejrzanemu o to, że: w nie u sta l on y m czasie , jedn a k nie w cze ś ni e j niż 06 . 0 3 . 2 010r . , w nieu s ta l on y m miej s cu , d z iałaj ą c w krótkich o d stę pach czasu , w wy ko na n i u z góry po wz i ę t ego zamiar u ,
Czytaj więcej»