Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 2/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Kartuzach z 2017-12-05

Sygn. akt II K 2/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR. Aleksandra Śledzińska

Protokolant: Patrycja Karczewska

w obecności oskarżycieli: A. B. i M. D.

po rozpoznaniu w dniach 21 czerwca, 12 lipca, 2 sierpnia, 4 września, 2 października, 1 grudnia 2017 sprawy:

J. B. - urodz. (...) w K., syna S. i A. z domu H.

oskarżonego o to, że:

W okresie od stycznia 2005r. do listopada 2005r. w K. pełniąc funkcję prezesa zarządu firmy (...) sp. z o.o. zużył zakupiony olej opałowy w ilości 415.532 litrów niezgodnie z przeznaczeniem, a uchylając się od opodatkowania nie ujawnił właściwemu urzędowi celnemu przedmiotu i podstawy opodatkowania poprzez nie złożenie deklaracji (...), narażając podatek akcyzowy na uszczuplenie w łącznej kwocie 421.003,00, przy czym:

za styczeń 2005r. w kwocie 33.996zł

za luty 2005r. w kwocie 23.535zł

za marzec 2005r. w kwocie 16.966zł

za kwiecień 2005r. w kwocie 83.515zł

za maj 2005r. w kwocie 37.079zł

za czerwiec 2005r w kwocie 25.862zł

za sierpień 2005r. w kwocie 32.034zł

za wrzesień 2005r. w kwocie 70.738zł

za październik 2005r. w kwocie 87.474zł

za listopad 2005r.w kwocie 9.804zł

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 54§1 k.k.s w zw. z art. 6§2 k.k.s w zw. z art. 9§3 k.k.s

J. J. (1) z domu B.- ur. (...) w W., córki S. i A. z domu H.

oskarżonej o to, że:

w okresie od 1 maja 2006r. do 25 stycznia 2007r. w K., będąc udziałowcem firmy (...) spółka z o.o. działając w zamiarze by inna osoba tj. powołany przez nią prezes zarządu S. B., dokonał czynu zabronionego, przygotowała rozliczenia podatku od towarów i usług spółki za okres od maja 2006r. do grudnia 2006r. poprzez sporządzenie deklaracji podatkowych VAT 7 które następnie podpisane zostały przez S. B. i złożenie ich w Urzędzie Skarbowym w K. podając w nich nieprawdę, poprzez zawyżenie podatku naliczonego VAT oraz zawyżenie podatku do zwrotu narażając podatek od towarów usług na uszczuplenie w łącznej kwocie 22.115zł przy czym:

za lipiec 2006r. zawyżył podatek do zwrotu o 1.827zł

za październik 2006r. zaniżył zobowiązanie podatkoweo o 268zł oraz zawyżył podatek VAT do zwrotu o 15.000zł

za grudzień 2006r. zaniżył zobowiązanie podatkowe o 5.020zł

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 18§3 kk w zw. z art. 20§2 kks w zw. z art. 56§2 kks w zb. z art. 76§2 kks w zw. z art.6§2 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 9§3 kks

orzeka:

I.  Oskarżonego J. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu oskarżeniem czynu i za to, na mocy art. 54§1 kks w zw. z art. 23§1 i 3 kks skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych;

II.  Na mocy art. 22§2 pkt.5 kks w zw. z art. 34§2 i §4 kks orzeka wobec oskarżonego J. B. zakaz zajmowania stanowisk w zarządach spółek kapitałowych na okres 3 (trzech) lat;

III.  Oskarżoną J. J. (2) uniewinnia od popełnienia zarzucanego jej oskarżeniem czynu

IV.  Na mocy art. 626 § 1 kpk., 627 kpk.,art. 633 kpk w zw. z art. 113 kks, art. 1, art. 2.1 pkt 3, art. 3.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego J. B. koszty sądowe: kwotę 130 (stu trzydziestu) złotych tytułem zwrotu wydatków i kwotę 7.180 (siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu) złotych tytułem opłaty.

V.  Na mocy art. 632 pkt.2 kpk w zw. z art.113§1 kks koszty procesu w części dotyczącej J. J. (2) ponosi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kolpacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kartuzach
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Śledzińska
Data wytworzenia informacji: